Broedende vogels aan de Blaankamp stellen sloop uit

Aan de Blaankamp in Steenwjikerwold laat de sloop nog even op zich wachten. Eerder was sloop niet mogelijk omdat er vleermuizen aanwezig waren in de woningen. Er is gewacht tot deze vleermuizen een nieuw plekje hadden gevonden en we dachten dat de sloop kon beginnen.  Maar tijdens de controle bleek dat er broedende vogels aanwezig zijn. De sloop moet daardoor wachten tot de vogels zijn uitgebroed, naar verwachting in september.

Broedende huismussen en spreeuwen

Ecogroen heeft de woningen dichtgezet. Maar toch bleken meerdere broedende huismussen en spreeuwen aanwezig te zijn in de woningen. De huismussen hebben zich door de aangebrachte gootborstels gewurmd en de spreeuwen zijn via weggewaaide dakpannen naar binnen gekomen. Beide vogelsoorten hebben nestjes gemaakt en eitjes gelegd. En sommige jongen zijn zelfs al geboren. Daarom kunnen de nesten niet meer verwijderd worden.

Nog niet slopen

Dit betekent dat we de woningen nog niet kunnen slopen. Naar verwachting kan in september het laatste blok gesloopt worden. Dan zijn de vogels klaar met broeden. Omdat het laatste blok nog niet gesloopt wordt, kan ook pas later gestart worden met het bouwrijp maken van de grond. Hierdoor schuift de planning van de bouw van de woningen op.