Huurovereenkomst

Als u een woning van ons huurt, ondertekent u een huurovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van u als huurder, maar ook van ons als verhuurder beschreven. Zo verplicht u zich om tijdig de huur te betalen en is het onze plicht uw woning goed te onderhouden.

Huurvoorwaarden
Daarnaast zijn op huurovereenkomsten van Woonconcept algemene huurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u hieronder downloaden.

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte
Algemene huurvoorwaarden garages/bergingen/parkeerplaatsen
Bijlage 1 algemene huurvoorwaarden (Woonregels) 
Bijlage 2 algemene huurvoorwaarden (Voorwaarden aanbrengen van vloerbedekking)

Administratiekosten wijzigen en woningruil
- Wijzigen huurovereenkomst € 25,-
- Afsluiten huurovereenkomst woningruil € 50,-