Samenwerking

Om ons werk goed te kunnen doen, werken wij samen met verschillende organisaties.

Huurdersverenigingen
Alles wat wij doen, doen we voor onze klant. Daarom is het goed om te luisteren naar de wensen van bewoners. Onze samenwerking met huurdersverenigingen is hierbij van groot belang: 
Huurdersvereniging Steenwijk
Huurdersvereniging Meppel
Huurdersvereniging Cascade (Hoogeveen)

Gemeenten en provincies
Vanzelfsprekend werken wij nauw samen met gemeenten en provincies aan de volkshuisvestelijke opgaven:

Gemeente Hoogeveen
Gemeente Meppel
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Assen
Provincie Drenthe
Provincie Overijssel

Zorg- en welzijnsinstellingen
Om huisvesting op maat te leveren, ontwikkelen wij zogenaamde woonzorgarrangementen waarbij huisvesting, woon- en zorgdiensten in elkaar grijpen. Het spreekt voor zich dat wij hiervoor samenwerken met andere organisaties. Denk aan gemeenten, maatschappelijk werk, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Met zorginstellingen zoals Vanboeijen en Promens Care realiseren wij huisvesting ter bevordering van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking in de samenleving. Ook hebben wij samenwerkingsvormen met thuiszorgorganisaties. Zo worden wonen en zorg op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden.

Wij werken ondermeer samen met de volgende zorg- en welzijnsorganisaties:

Icare
Oude en Nieuwe Land
Promens Care
Vanboeijen
Welzijnsorganisatie Hoogeveen
Welzijnsorganisatie Meppel/Westerveld
Welzijnsorganisatie Steenwijk

Bouwpartners
Voor het uitvoeren van onderhoudsprojecten werkt Woonconcept samen met diverse bouwpartners. Alle onderhoudsprojecten worden aanbesteed en uitgevoerd volgens ons Aanbestedingsreglement en de Algemene Voorwaarden.

Kredietbank
Woonconcept wil (oplopende) huurachterstanden en het aantal huisuitzettingen terugdringen. Waar we kunnen, helpen we huurders daarom zo snel mogelijk uit de problemen. Daarbij werken we vaak samen met de De Gemeentelijke Kredietbank (GKB).

Woonadviescommissies
Met behulp van de inbreng van de voorlichting- en woonadviescomissies werken we aan het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving.