Raad van Commissarissen

 

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken en adviseert het bestuur. Verder beslist de RvC ook over benoeming, beoordeling en beloning van onze bestuurder.

Samenstelling

Martha (1) Arnold Hofmeijer  

Martha Buitenkamp
Voorzitter

 Arnold Hofmeijer  
Susanne Plass   Arjan Schonewille  
 Susanne Plass  Arjan Schonewille  

 

Documenten
Reglement Raad van Commissarissen
Rooster van aftreden