Over Woonconcept

De vraag van de bewoner wijst ons de weg

Wij maken een thuis bereikbaar voor wie dat nodig heeft.

Woonconcept is als woningcorporatie actief op het gebied van huisvesting. Wij verhuren en beheren 12.500 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland.

Betaalbare woonruimte
Mensen met bescheiden inkomens helpen wij aan betaalbare woonruimte. Een thuis is meer dan een huis; het is betaalbaar, van een goede kwaliteit in een prettige buurt.

We maken een thuis bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen. En we richten ons op mensen voor wie een thuis niet bereikbaar is, om wat voor reden dan ook. Dit doen we niet alleen en kunnen we ook niet alleen. We doen dit samen met onze bewoners en partners. Ons gewaagd doel is: 'Alle bewoners trots op hun thuis'. We werken dagelijks toe naar dit doel via 13 concrete doelstellingen, vastgelegd in onze ondernemingsstrategie.

Woonconcept-cultuur
De Woonconcept-cultuur zit in elk van ons. Woonconceptmedewerkers creëren, ontwikkelen en stimuleren die cultuur dagelijks. We hebben met alle medewerkers en partners een organisatievisie opgesteld. Deze geeft ons richting, draagt bij aan onze identiteit, geeft medewerkers trots en onze partners duidelijkheid. Lees meer over onze visie, kernwaarden en ontwikkeling.

Wat doen corporaties met hun geld?
In deze animatie wordt uitgelegd waar een corporatie geld aan besteedt en waarvoor zij vermogen nodig hebben.


Bestuur
Nicole Peeters is onze directeur/bestuurder; zij is eindverantwoordelijk voor het realiseren van doelen binnen Woonconcept. Zij legt daarover verantwoording af aan onze Raad van Commissarissen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder en het Managementteam van Woonconcept.

Onze organisatiestructuur (pdf)
Statuten Woonconcept (pdf)
Bestuursreglement (pdf)