Overlast melden

Wanneer uw woonplezier wordt verstoord door (buren)overlast, is het tijd om er wat aan te doen. In eerste instantie moet u zelf de overlastgever aanspreken om de overlast te stoppen. In de meeste gevallen blijkt een goed gesprek voldoende en ook het meest effectief. Maar als dit gesprek niet tot een oplossing leidt en de overlast blijft bestaan, meld uw klacht dan via dit formulier. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Woonconcept zal de klacht onderzoeken en indien mogelijk stappen zetten om de overlast te doen stoppen.

Bijhouden overlast
Wanneer u een melding wilt doen van overlast, adviseren wij u om eerst bij te houden wanneer u overlast ervaart. Meer informatie vindt u op de pagina Overlast.

Anonieme melding
Wanneer u dat wenst, behandelen wij uw klacht anoniem. Voor de behandeling van uw klacht hebben wij wel uw gegevens nodig. Deze behandelen we vertrouwelijk. 

___________________________________________________________________

Meldingsformulier overlast

Fieldset legend