Aanvragen verhuurdersverklaring

Hieronder kunt u uw een verhuurdersverklaring van Woonconcept aanvragen. 

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van ‘goed gedrag’. In een verhuurdersverklaring staat of u uw huur op tijd betaalt heeft en of er sprake is geweest van overlast. 

Gratis
Een verhuurdersverklaring kan gratis worden aangevraagd.

___________________________________________________________________

Verhuurdersverklaring