Klachtencommissie

Als u niet tevreden bent over de oplossing van de directie van Woonconcept, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Wanneer de commissie vindt dat uw klacht in behandeling moet worden genomen, ontvangen u en Woonconcept een uitnodiging voor een hoorzitting. 

Hoorzitting
Bij de hoorzitting zijn drie commissieleden aanwezig. Zowel u als Woonconcept kan zich tijdens de hoorzitting laten vertegenwoordigen of bijstaan door maximaal twee andere personen. Als u zich laat vertegenwoordigen (dus bij uw afwezigheid) moet er aan de klachtencommissie een schriftelijke machtiging worden overhandigd. Tijdens de hoorzitting krijgen zowel u als Woonconcept de mogelijkheid om een toelichting op uw klacht te geven.

Na de hoorzitting adviseert de klachtencommissie de directie over de behandeling van uw klacht. Binnen acht weken na de hoorzitting wordt u op de hoogte gebracht van het genomen besluit.

Het adres van de klachtencommissie is Postbus 154, 7940 AD MEPPEL.