Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Bent u toch niet tevreden? Dan horen wij dat graag. Wij proberen dan, samen met u, de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid te verhelpen. 

De procedure

  1. Een klacht kunt u schriftelijk indienen via e-mail, per post, via het klachtenformulier of telefonisch. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie op uw klacht. Eén van onze medewerkers neemt contact met u op en zoekt samen met u naar een oplossing.
  2. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing van de betreffende afdeling, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie van Woonconcept. Binnen 14 werkdagen ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over uw klacht.
  3. Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Klachtencommissie.

 

Meer informatie kunt u vinden in de folder 'Niet tevreden' en in ons Klachtenreglement.