Volgende stap voor een veilig thuis bewoners

20-03-2017 - Wij ronden de asbestinventarisatie van ons woningbezit in Meppel en Hoogeveen af. In Steenwijkerland is de inventarisatie op de helft. Alle bewoners van de geïnventariseerde woningen ontvangen een asbestkaart.

Veilige en gezonde woon- en leefomgeving

Woonconcept wil voor bewoners, medewerkers en derden een veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Hiervoor is inzicht in de aanwezigheid van asbest noodzakelijk. Daarom voert de corporatie bij woningen van vóór 1994 een steekproefsgewijze asbestinventarisatie uit. 

Asbestkaarten voor in de meterkast

De asbestkaart bevat informatie over asbest en over de plaats van eventueel aanwezìg asbest in de woning. Deze informatie is belangrijk voor bewoners en werknemers die onderhoud moeten uitvoeren in de woning.

De asbestkaarten worden eerst verzonden naar bewoners in Meppel en daarna naar bewoners van Hoogeveen en Steenwijkerland. Wij verwachten dat eind dit jaar alle betreffende woningen een asbestkaart hebben ontvangen. Bewoners vragen we deze kaart zichtbaar in de meterkast op te hangen. In Assen hebben wij geen woningen van voor 1994, daar vindt geen inventarisatie plaats.

Inventarisatie bij woningen voor 1994

Komen medewerkers tijdens de inventarisatie risicovolle materialen tegen met kans op het vrijkomen van vezels dan haalt een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf dit weg. De asbesthoudende materialen die staan vermeld op de asbestkaart zijn ongevaarlijk zolang deze niet worden bewerkt en onbeschadigd blijven. Deze materialen worden verwijderd tijdens het onderhoud van de woning of bij verhuizing of  sloop. Woonconcept is vanaf 2015 bezig met de asbestinventarisatie. We verwachten de inventarisatie dit jaar volledig af te ronden.

Veelgestelde vragen over asbest