Bewoners testen nieuwe website

23-12-2018 - Woonconcept is een nieuwe website aan het maken. Met de nieuwe site moet het voor bewoners makkelijker worden om online hun huurderszaken te regelen. Om er zeker van te zijn dat de website goed aansluit bij de wensen van bewoners, zijn acht huurders uitgenodigd om de nieuwe site te testen. De bewoners die aan de test meededen reageerden enthousiast maar gaven ook nog dingen aan die beter konden. Met de resultaten is Woonconcept verder aan het werk gegaan om een zo goed mogelijke site te lanceren op 22 januari.

In opdracht klikken
Onder begeleiding van een professioneel onderzoeksbedrijf, klikten de bewoners door de nieuwe website heen en voerden zij opdrachten uit. Zo werd ze bijvoorbeeld gevraagd of ze konden vinden hoe ze een overlastmelding moesten doen en hoe ze hun gegevens konden wijzigen. Daarnaast kregen ze de ruimte om te vertellen wat ze van de totale uitstraling en indeling van de site vonden. Alle bevindingen werden genoteerd zodat ze later gebruikt kunnen worden in de verdere ontwikkeling. Door bewoners zelf te laten testen, zorgt Woonconcept ervoor dat de nieuwe site zoveel mogelijk aan hun wensen voldoet.

Veel duidelijker
De reacties op de nieuwe site waren veelal positief. De testers vonden de website veel overzichtelijker en waren blij met de warmere uitstraling. Ook het taalgebruik op de site en de manier waarop informatie werd gepresenteerd vonden ze erg fijn. Natuurlijk waren er ook nog verbeterpunten te noemen: sommige kopjes konden duidelijker en de foto op de hoofdpagina mocht iets kleiner. Deze punten zijn na de test meteen opgepakt waarmee ze zijn aangepast voordat de nieuwe site wordt gelanceerd in januari.

Meer online doen
Met de nieuwe site wil Woonconcept het makkelijker maken om huurderszaken online te regelen. De structuur wordt anders zodat informatie sneller te vinden is en het wordt duidelijker wat je moet doen om je zaken voor elkaar te krijgen. Ook is het straks eenvoudiger om via de site een reparatie door te voeren, je gegevens te wijzigen en contact op te nemen met Woonconcept. De nieuwe site gaat live op 22 januari, waarna iedere bewoner er gebruik van kan maken.