Fijn wonen op een duurzame manier

Wat betekent dat voor bewoners van Woonconcept? Wat kunnen wij samen doen om over 30 jaar net zoveel energie op te wekken als we samen gebruiken.

Woonconcept heeft als ambitie om in 2050 in totaal energieneutraal te zijn. Hoe bereiken we dat samen? Op een manier dat het jou als bewoner niet raakt in de portemonnee, dat je misschien zelfs bespaart.

Graag willen we samen met een representatieve groep van ongeveer 8 enthousiaste en gemotiveerde bewoners regelmatig praten over het thema duurzaamheid. Er zijn verschillende manieren om onze ambitie te bereiken. Welke manier past bij onze bewoners? Wat is haalbaar en op welke termijn?

Heb jij een mening over dit onderwerp die jou en ons kan helpen om samen goede plannen te bedenken? En vind je het leuk om ons daar regelmatig gevraagd en ongevraagd advies over te geven?

Meld je dan aan voor de Klankbordgroep Duurzaamheid. Hoeveel tijd het kost en hoe vaak we bij elkaar komen, spreken we samen af. We verwachten ongeveer 3 à 4 bijeenkomsten per jaar. Na je aanmelding nemen we contact met je op over het vervolg.

 

Contact

Contact