Uw aanspreekpunt

We vinden het belangrijk het wonen in Hoogeveen zo prettig mogelijk voor u te maken. Daarom zijn er huismeesters en woonbeheerders actief.

In de gemeente Hoogeveen is Johan Luten de huismeester en Arie Havenaar de woonbeheerder. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088-6162000.

De huismeesters en woonbeheerders houden toezicht en zorgen ervoor dat u in een schone en veilige woonomgeving kunt wonen.

Huismeester
De huismeester is het eerste aanspreekpunt voor bewoners van wooncomplexen.   

Woonbeheerder
De woonbeheerder is het eerste aanspreekpunt in de wijken en dorpen.

Wat doet een huismeester of woonbeheerder?
- Bemiddelen bij overlast
- Toezicht houden op de algemene orde en netheid in de wooncomplexen, wijken en dorpen
- Contact onderhouden met de gemeente, wijkagent, bewonerscommissies en andere instanties
- Huisbezoek bij nieuwe huurders
- Bewoners verwijzen naar de juiste instanties