Woningaanbieding

De woningzoekende die voldoet aan de voorwaarden en die het hoogste puntenaantal heeft, krijgt de woning aangeboden.

Woningaanbieding
U ontvangt een woningaanbieding per e-mail. Hierin staat onder andere hoe u een afspraak kunt maken om de woning te bezichtigen. 

Accepteren van de woning
Binnen vier werkdagen na de woningaanbieding kunt u via Mijn Woonconcept aangeven of u de woning wilt huren. Ontvangen wij geen reactie van u? Dan wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden. Wanneer u de woning accepteert, vervalt uw inschrijving als woningzoekende. 

Opsturen gegevens
Wilt u de woning huren dan ontvangen wij binnen 4 werkdagen de volgende gegevens van u: 

- Inkomensgegevens. Op de pagina Inkomensgegevens leest u welke gegevens wij nodig hebben.
- Verhuurdersverklaring.
- Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen).

Het uittreksel BRP kunt u tegen betaling opvragen bij de gemeente waar u nu woont. Het uittreksel is 3 maanden geldig. Bent u al huurder van Woonconcept? Dan geldt dit niet. 

Deze documenten kunt u uploaden via Mijn Woonconcept of toesturen via het contactformulier

Definitief toewijzen van de woning 
Voor de woning definitief aan u wordt toegewezen is het belangrijk dat u aan alle voorwaarden voldoet. Hier leest u meer over op de pagina Toewijzen woning