Toewijzen woning

U heeft een woningaanbieding ontvangen en u wilt de woning graag huren. Heeft u de gevraagde gegevens opgestuurd en voldoet u aan de voorwaarden? Dan wordt de woning definitief aan u toegewezen.

Voorwaarden
Voor de woning defintief aan u wordt toegewezen is het belangrijk dat u aan alle voorwaarden voldoet.
- U voldoet aan de Inkomensvoorwaarden
- U heeft geen huurachterstand of huurschulden bij Woonconcept of een andere verhuurder
- U veroorzaakt geen overlast of heeft in het verleden geen overlast veroorzaakt
- U heeft een positieve verhuurdersverklaring

Woonconcept heeft het recht om een aanbieding in te trekken, wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Verhuurdersverklaring
Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke verklaring van ‘goed gedrag’. In een verhuurdersverklaring staat of u uw huur op tijd betaald heeft en of er sprake is geweest van overlast. U vraagt deze verklaring zelf aan bij uw verhuurder.

Huurt u al een woning bij Woonconcept of woont u nog thuis? Dan geldt dit niet.

Screening Hoogeveen
In de gemeente Hoogeveen screent de politie toekomstige huurders. Op deze pagina leest u hier meer over.

Definitief toewijzen woning
Heeft u alle gevraagde gegevens aangeleverd en voldoet u aan de voorwaarden? Wij nemen telefonisch contact met u op om de woning definitief aan u toe te wijzen. Ook maken we met u een afspraak om de huurovereenkomst te tekenen. 

Huurovereenkomst tekenen
Na het toewijzen van de woning maken we met u een afspraak in uw nieuwe woning:
- U controleert samen met de opzichter de woning
- U ondertekent de huurovereenkomst
- U ontvangt de sleutels
Vergeet u niet om uw legitimatiebewijs en een betaalbewijs van de eerste verhuurnota mee te nemen?