Bloemenbuurt, Steenwijk

We hebben plannen voor een sloop-nieuwbouwproject in Steenwijk-West. Op onderstaand kaartje ziet u om welk gebied het gaat. De woningen met nummers erin, aan de Acaciastraat, de Bloemstraat en de Lijsterbesstraat, staan op de geplande slooplijst:

Sloopkaart Bloemenbuurt

 

Wensen van bewoners zijn belangrijk
Op 2 november kwamen bewoners, omwonenden, de wijkvereniging, de school, de gemeente en Woonconcept samen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verzamelen over eenieders wensen. En we hebben een projectgroep samengesteld waarmee we het traject verder vorm willen geven.

Op 5 februari heeft de 1ste pressure cooker plaats gevonden. Met een projectgroep is in een workshop-achtige setting aan het plan gewerkt. Met circa 20 man werden de verschillende belangen geïnventariseerd en werden in kleine thema-groepjes de eerste ideeën geschetst en besproken. Alle input wordt momenteel uitgewerkt tot een aantal varianten, waarmee SVP en landschapsarchitect Haver Droeze ons tijdens hopelijk gaan verrassen.

Op 12 maart vindt de 2de pressure cooker plaats. In deze sessie gaan we proberen te komen tot een gedragen stedenbouwkundig- en een beeldkwaliteitsplan voor de Bloemenbuurt.

Zo bereiken we dat de invulling van het gebied van de Bloemenbuurt tot stand komt door een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente en Woonconcept.

Flora en fauna
Ecogroen doet momenteel onderzoek bij de bestaande woningen naar de flora en fauna. We willen de adviezen die hieruit voortkomen zoveel mogelijk inpassen in de nieuwe planvorming.

Het stedenbouwkundig plan
De projectgroep heeft SVP architectuur en stedenbouw uit Amersfoort uitgekozen om verder mee samen te werken. SVP gaat de opdracht uitvoeren met landschapsarchitect Haver Droeze. Deze samenwerking tussen de projectgroep en de organisaties moet resulteren in breed gedragen een stedenbouwkundig plan.

In de aanzet tussen projectgroep en SVP is tot een aantal uitgangspunten gekomen zoals het verbteren van het zicht op het ommeland, het groen beter beleefbaar maken en het opzetten van een herkenbare identiteit als buurt op overgang van stad en landschap. Deze aspecten worden meegenomen in de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan.

Blijf up to date
Hou deze pagina in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief voor toekomstige informatie. Op www.steenwijkwest.nl, de website van de wijkvereniging Steenwijk West, vindt u ook geregeld nieuws over de ontwikkelingen.

Belangstelling? Ontvang een seintje als de inschrijving opent! Vul onderstaand formulier in om ons te laten weten dat u belangstelling heeft voor een woning binnen dit project. U krijgt dan een e-mail zodra u op de woningen kunt reageren.

Let op: dit is geen garantie dat u de woning krijgt, u moet op de reguliere manier 'reageren' op een woning en voldoen aan de voorwaarden (punten, inkomensvoorwaarden etc.). Lees hier meer over hoe het reageren en toewijzen werkt.

Belangstellenden Bloemenbuurt

Fieldset legend