Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Bijvoorbeeld door (ex)partners, gezinsleden of familieleden. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. 

De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen de dader en het slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader.

Vermoedt u huiselijk geweld?
Neemt u dan contact op met professionals op dit gebied. Bijvoorbeeld via Veilig Thuis. Hier kunt u uw zorgen delen en ontvangt u hulp en advies.

Melden bij Woonconcept
Vermoedt u huiselijk geweld bij bijvoorbeeld uw buren? U kunt uw zorgen en vermoedens ook melden bij onze bewonersconsulenten. Zij nemen uw signalen mee en ondernemen zo nodig actie.