Overlast

Ouderen, jongeren, gezinnen met kinderen en alleenstaanden. De verschillen in dagritme en levensstijl zijn vaak groot. Houdt iedereen rekening met elkaar dan gaat het, ondanks deze verschillen, meestal goed. Heeft u vaak en langdurig last van uw buren dan wordt het een ander verhaal. U leest hier wat u kunt doen.

Zelf het gesprek aangaan
Vaak zijn mensen zich er niet of onvoldoende van bewust dat ze overlast veroorzaken. Ga daarom eerst praten met degene die de overlast veroorzaakt. In de meeste gevallen worden dergelijke problemen met een goed gesprek opgelost.

Zeer ernstige overlast
Is er sprake van ernstige geluidsoverlast, bedreigingen, geweld, criminele activiteiten, drugsoverlast, overtredingen of andere strafbare feiten? Neemt u dan contact op met de politie, eventueel om officieel aangifte te doen. Vraag bij aangifte altijd om een proces-verbaal. In geval van overlast werken wij vaak samen met de politie. De politie deelt haar informatie niet automatisch met Woonconcept. Heeft u aangifte of een melding gedaan? Informeert u ons dan hierover.

Bemiddelen door Woonconcept
Brengt praten geen oplossing? Dan kunt u contact met ons opnemen. In de folder Prettig Wonen leest u hier meer over. Geef uw overlastklacht door via het formulier Overlast melden. Vervolgens proberen wij door middel van gesprekken en afspraken te zorgen dat de overlast stopt.

Houd bij wanneer u overlast ervaart
U kunt helpen door bij te houden wanneer u overlast ervaart. Hiervoor kunt u het Logboek overlast gebruiken:
1. Open het bestand
2. Vul het in
3. Stuur het toe 

In uitzonderlijke situaties kunnen wij overwegen een gerechtelijke procedure te starten.

Hennepkwekerijen
We gaan voor een snelle aanpak en treden consequent op wanneer hennep in een woning, tuin of op balkon wordt aangetroffen. Op de pagina Aanpak hennep leest u hier meer over.