Verschil in huurprijs

Waarom betaal ik meer huur dan mijn buurman?
Dit kan verschillende redenen hebben. U leest hier de vier meest voorkomende oorzaken.

 1. Kwaliteit woning
  De kwaliteit van uw woning bepaalt de hoogte van uw huurprijs. Heeft u een nieuwe cv-installatie of dubbel glas? Uw huur kan daarom hoger zijn dan de huur van uw buurman met een oudere cv-installatie of enkel glas.
 2. Huurverhoging
  De huur wordt jaarlijks verhoogd. De afgelopen jaren was de hoogte van de huurverhoging afhankelijk van het inkomen. Is het inkomen van uw buurman lager? Dan valt de huurverhoging ook lager uit. Door het verschil in inkomen ontstaat er een verschil in de huurprijs.
 3. Huurprijs marktconform
  Woont een huurder langere tijd in de woning? De huurprijs wordt jaarlijks in kleine stapjes verhoogd. Een woning die jarenlang door dezelfde bewoner is gehuurd, wordt bij een nieuwe verhuring vaak duurder. De prijs-kwaliteit verhouding is dan weer in balans.
 4. Huurprijs sociale huurwoning
  Een sociale huurwoning mag een huurprijs hebben tot maximaal € 710,68. Door jaarlijkse huurverhogingen kan de huur boven deze grens uitkomen. Bij een nieuwe verhuring moet de woning weer worden aangeboden als een sociale huurwoning. Dit betekent dat de huurprijs dan lager uit kan vallen.

Huursombenadering
Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we: de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner. Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje.

Vaststellen huurprijs
De huurprijs van een woning wordt vastgesteld door een puntensysteem. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huurprijs. Dit wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.