Huurverhoging

Per 1 juli vindt de jaarlijkse landelijke huurverhoging plaats. De huurverhoging zorgt voor een evenwicht tussen betaalbare huren en voldoende beschikbare woningen van een goede kwaliteit.

Het uitgangspunt voor het bepalen van de huurverhoging is de huur die u nu betaalt ten opzichte van de maximale huurprijs die wij voor een woning mogen vragen. De verhoging is dus niet inkomensafhankelijk.

Bepalen maximale huurprijs
De maximale huurprijs wordt bepaald door een puntentelling. Een woning krijgt punten voor bijvoorbeeld het aantal kamers, de keuken en het sanitair. De punten zijn dus een weergave van de kwaliteit van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huurprijs.

Via 'Mijn Woonconcept' ziet u hoeveel punten uw woning heeft. In dit overzicht leest u welke maximale huurprijs bij uw woningpunten hoort.

De huurverhoging
Door uit te rekenen wat het percentage van de maximale huurprijs is dat u nu aan huur betaalt, kunt u in onderstaande tabel de bijpassende huurverhoging bepalen.

Percentage van maximale huurprijs

Huurverhoging 2018

Tot en met 60%

2,9%

60,01% tot en met 70%

2,4%

70,01% en meer

1,4%

 

Voorbeeld Huurverhoging

Bezwaar maken
De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren mogen stijgen. Voor dit jaar is dat maximaal 3,9%. Ook mogen corporaties dit jaar voor de hogere inkomens een hogere huurverhoging rekenen van 5,4%. Woonconcept blijft ruim onder de maximale huurverhoging en deze huurverhoging staat los van uw inkomen.

Doordat de maximale huurverhoging bij Woonconcept 2,9% is, zal bezwaar niet leiden tot een huurverlaging. Wilt u toch bezwaar maken? Doet u dit dan voor 1 juli 2018. Het bezwaarformulier staat op onze website en op https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/.