Duurzame woningen

Vanaf 2019 worden alle woningen die in opdracht van Woonconcept worden gebouwd, energieneutraal.

Bestaande woningen verduurzamen

Samen met bewoners zoeken we naar de beste manier om bestaande woningen aan te passen met als doel om het wooncomfort te verhogen, de woningen goed te isoleren en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken.


Waarom energieneutraal?

Elke dag werken de medewerkers van Woonconcept aan het doel: Alle bewoners trots op hun thuis. Dat begint bij gewoon goede woningen. De duurzame verbeteringen aan bestaande woningen leveren meer wooncomfort op. Voor een bewoner betekent dit bijvoorbeeld dat, na de aanpassing, een bestaande woning gemakkelijker warm te krijgen is in de winter, en juist minder warm wordt in de zomer.


We doen dit samen!

Samen met bewoners bepalen we op welke manier we de woning kunnen verbeteren. Er zijn veel manieren om te verduurzamen. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden voor de woning en zoeken uit wat er technisch past. Die mogelijkheden bekijken we samen, waarna met de bewoners bespreken wat we tegelijkertijd kunnen doen om het wonen in de woning nog comfortabeler te maken. Want het verbeteren van wooncomfort is het doel, op een duurzame manier.


Woonlasten ook in de toekomst betaalbaar

De aanpassingen aan woningen moeten niet alleen meer wooncomfort opleveren. Ze zijn ook bedoeld om woonlasten in de toekomst betaalbaar te houden. Een bewoner betaalt maandelijks een bedrag aan huur en aan energie. De verwachting is dat de energiekosten gaan stijgen. Hoe meer energie zelf wordt opgewekt, hoe minder er hoeft te worden gekocht bij een energieleverancier. En daarmee hebben stijgende energieprijzen, minder gevolgen voor de totale woonlasten.