Asset Manager
(36 uur per week)

Misschien netjes om ons eerst even voor te stellen?
Hallo, wij zijn Woonconcept. We zijn volop in beweging! We zien collega's groeien en verbeteringen ontstaan in de organisatie. Met zijn allen zijn we actief op zoek naar hoe we ons ultieme doel kunnen bereiken: "Alle bewoners zijn trots op hun thuis!".
Wij beheren, verhuren en ontwikkelen woningen in Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland. Onze portefeuille bestaat uit 12.500 woningen met daarnaast multifunctionele en zorgvoorzieningen. Het vastgoed vertegenwoordigt een waarde van € 1,4 miljard.

Wie zoeken wij?
Met enthousiasme kom je ver, maar toch vinden we het ook belangrijk dat jij als asset manager een echte vastgoedman/-vrouw bent die veel weet over investeringsanalyses, rendementsoptimalisatie, vastgoed rekenen en dat je je in onze doelgroep kan inleven.
In de basis begrijp je ook iets van techniek en snap je hoe zowel de financiële als juridische kaders binnen de volkshuisvesting invloed hebben. Ook weet je hoe je gesprekken met gemeenten moet voeren om de vertaalslag te maken van gemeente, naar wijk- en buurtvisies.
Als asset manager acteer je op tactisch niveau tussen strategie en uitvoering in. Als persoon ben je bij uitstek een verbinder: iemand die goed op de hoogte is van wat er speelt in de organisatie, in onze werkgebieden en bij onze bewoners. Bij medewerkers en partners vraag je door naar alles wat relevant is. Dat kan jij als geen ander samenbrengen in een scherpe analyse om zo tot bijsturing, actie of een investeringsvoorstel te komen.

Hoe zien jouw dagen er uit?
Jij houdt je bezig met:
 • het door-ontwikkelen van alles wat wij doen op het gebied van Vastgoedsturing;
 • de eigenaarsrol voor jouw deelportefeuille met woningen. Je bent integraal eindverantwoordelijk;
 • het sturen op complexniveau, waarbij je de lopende exploitatie verbetert, complex strategieën ontwikkelt en sturing geeft aan de vastgoedactiviteiten op het gebied van verhuur en onderhoud;
 • waarbij je op basis van de portefeuillestrategie en de complexmonitor optimalisaties van jouw portefeuille initieert door het maken van investeringsvoorstellen voor nieuwbouw en renovatie en desinvesteringsvoorstellen voor complexen, de prioritering hierin maakt en de voortgang bewaakt;
Daarbij maak je gebruik van de beschikbare data en leg je verbinding met de diverse disciplines zoals verhuur, leefbaarheid en onderhoud;

Wat verwachten we van jou?
Het team Vastgoedsturing heeft de eigenaarsrol van het vastgoed om daarmee optimaal bij te dragen aan de maatschappelijke doelstellingen van Woonconcept binnen de financiële kaders.
Als asset manager maak je deel uit van het team Vastgoedsturing, bestaande uit een portefeuillemanager, twee (waarvan jij er één zal zijn) asset managers, een technisch- en een vastgoedanalist en een programmamanager duurzaamheid samenwerkend met de manager Vastgoedsturing & Verkoop.

Herken je je in de volgende kenmerken?
 • Je hebt een verbindende leiderschapsstijl en bent een goede luisteraar en betrekt graag mensen bij je plannen.
 • Je bent een strategisch denker op academisch niveau.
 • Je weet gemakkelijk een duidelijke visie en doorvertaling te ontwikkelen op jouw deelportefeuille.
 • Je bezit een flinke dosis enthousiasme en bent een goede gesprekspartner met overtuigingskracht, een bruggenbouwer waarbij je ook sociaal maatschappelijk gericht bent, ondernemend en creatief.
 • Mensen vinden jou analytisch zeer sterk.
 • Kennis van en ervaring met ruimtelijke ordening procedures en herstructureringsplannen is een pré.
 • Je kunt helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, met inhoudelijk deskundigen, management, betrokkenen die niet-inhoudelijk deskundig zijn en andere stakeholders.
 • Kennis van en ervaring met AM software en inzet van Business Intelligence software zoals Power BI komen bij ons goed van pas.
Wat geven we aan jou?
Bij Woonconcept krijg je ruimte om je eigen beslissingen te nemen, je verantwoordelijkheid vorm te geven, jezelf te ontwikkelen en nieuwe ideeën uit te voeren. Het gaat er in essentie om dat we uiteindelijk gezamenlijk ons ultieme doel: "Alle bewoners zijn trots op hun thuis!" nastreven. We gaan daarbij steeds meer werken vanuit onze talenten en meer experimenteren. We doen dit met veel enthousiasme en gedrevenheid en ook met humor en plezier!
De functie is voor 36 uur en het salaris zal op basis van schaal L tussen de €4368,- en €6068,- bruto (o.b.v 36 uur) ingeschaald worden. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Zijn we aan het einde van het jaar allemaal tevreden met elkaar, dan wordt dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het kantoor is gelegen in Meppel en we werken ook veel vanuit huis.

Sta je te springen om een reactie te versturen?
Je kan je cv en motivatiebrief mailen tot 6 juli naar sollicitatie@woonconcept.nl. De eerste ronde in de vorm van een kennismakingsgesprek zal digitaal plaatsvinden op dinsdag 7 juli, de tweede ronde gesprekken vinden plaats op donderdag 9 juli.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Windy ter Horst (manager Vastgoedsturing & Verkoop). Zij is te bereiken via Windy.ter.Horst@woonconcept.nl Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Marlies Kuijper (HR adviseur) via marlies.kuijper@woonconcept.nl