Veelgestelde vragen


 • Wat is een huurdersvereniging?

  Wij vinden het belangrijk dat u als huurder meedenkt over het beleid van Woonconcept. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, moeten we weten wat er speelt onder de huurders.

  Daarom zijn er huurdersverenigingen en een aantal bewonerscommissies actief. De bewonerscommissies behartigen de belangen van de bewoners in een buurt of complex.

  Huurdersverenigingen behartigen de belangen van alle huurders. In de gemeenten Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland zijn huurdersverenigingen actief . Minstens één keer per jaar overlegt een huurdersvereniging met ons. Beleidsmatige zaken als de onderhoudsbegroting, het huurbeleid en woonruimteverdelingbeleid staan dan op de agenda. Ook bij grote veranderingen binnen onze organisatie wordt de huurdersvereniging betrokken. 

  Meer informatie kunt u in de folder huurdersbelangen lezen.

 • Wat is een bewonerscommissies?

  Wij vinden het belangrijk dat u zich als huurder thuis voelt in uw woning, in uw complex en in uw buurt. Daarom willen wij graag weten wat er speelt in uw woonomgeving. Zodat wij samen met u kunnen zorgen voor een prettige, schone en veilige woonomgeving. Daarnaast vinden wij het belangrijk u goed te informeren en te betrekken bij plannen op het gebied van leefbaarheid, planmatig onderhoud en/of renovatie.

  Omdat het niet mogelijk is om met alle bewoners persoonlijk contact te hebben, spreekt Woonconcept regelmatig met bewonerscommissies. Een bewonerscommissie bestaat uit huurders van een complex, straat of buurt, die mede namens de andere bewoners met Woonconcept in gesprek gaan. Hierbij behartigen zij de belangen van de bewoners. De bewonerscommissie vormt voor Woonconcept oren en ogen en heeft daarnaast een klankbordfunctie. Het overleg richt zich niet op individuele huurderszaken.

  Meer informatie kunt u lezen in de flyer bewonerscommissies.

Terug naar overzicht