Locatie ‘Betap Crilux’ krijgt 70 sociale huurwoningen.

Roosdom Tijhuis, een ontwikkelende bouwer en woningcorporatie Woonconcept geven in nauwe samenwerking met de gemeente Steenwijkerland, vorm aan de nieuw te bouwen wijk. Al eerder dit jaar is de startnotitie vastgesteld waarmee de partijen de samenwerking bekrachtigen. Ruim 200 woningen worden er gebouwd in de nieuwe wijk, een mix van koop- en sociale huurwoningen, dichtbij voorzieningen.

Samenwerking krijgt een belangrijke rol

Bewoners, bedrijven en overige betrokkenen spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe wijk. Een belangrijk onderdeel in het traject. De nieuwe wijk ligt naast De Gagels, een wijk waarin Woonconcept al veel woningen bezit. Voor De Gagels denkt Woonconcept momenteel samen met de gemeente na over het opstellen van een wijkvisie. Daarin moet worden nagedacht over hoe in de toekomst de wijken met elkaar verbonden kunnen worden.

Lage woonlasten en voorkomen dat mensen lang moeten wachten

'We kunnen niet wachten om te starten met het bouwen van energieneutrale woningen voor de sociale verhuur", vertelt Nicole Peeters, directeur-bestuurder van Woonconcept. 'In andere wijken in Steenwijk vervangen we oude beneden-bovenwoningen door nieuwe eengezinswoningen. Daardoor worden er minder woningen teruggebouwd op dezelfde plek. Met deze extra 70 woningen, voorkomen we dat mensen lang moeten wachten op een betaalbare huurwoning. Doordat de nieuwe huurwoningen energieneutraal zijn, hebben de bewoners lage maandlasten. Een voordeel dat juist onze doelgroep goed kan gebruiken. We hopen daarom dat het proces voorspoedig verloopt en we in 2023 de eerste sleutels kunnen uitreiken', besluit Nicole Peeters.

Locatie Betap-Crilux belangrijke aanjager voor ontwikkeling Steenwijk Zuidoost

Wethouder Marcel Scheringa "Een ontwikkeling van Steenwijk Zuidoost, waaronder de locatie Betap-Crilux, draagt in belangrijke mate bij aan de versnelling van de woningbouw in Steenwijk. Direct grenzend aan Steenwijk Zuidoost ligt het Kornputkwartier waar we ook een belangrijke woningbouwopgave hebben, waaronder circa 40 sociale huurwoningen voor Wetland Wonen Groep. Voor Steenwijk Zuidoost wordt een masterplan opgesteld dat vervolgens uitgewerkt kan worden in stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen openbare ruimte en beeldkwaliteitsplannen. De gemeente stelt hiervoor de randvoorwaarden vast".